+A A -A

Ayır Buyur!

-A A +A

İbni Haldun’un dediği gibi “Coğrafya kaderdir.” Türkiye’e jeopolitiği ve taşıdığımız değerler insanımıza ağır bedeller ödetti Ödetmeye de devam ediyor. 

İslam dünyasında bulunan çoğu kardeşlerimiz ve bu milletin evlatları dostunu, düşmanını, kendini tanımayan, kendi dinini doğru anlamayan cehaletin batağına saplanmış bulunmaktadırlar.

Emperyalist güçler, bu coğrafyanın elde ettikleri insanlarımızı, fitne ateşinin içine düşürülmüşlerdir. akıllarını beyinlerini yabancıların emrine vermiş hainler, tetikçiler ahlaksız, merhametsiz, vicdansız, kansız, bütün insani değerlerden uzaklaşmış robot haline getirilmiş verilen emirleri yerine getiren bir ihtimal vicdan ve merhamet kırıntısı kalmışsa onu da ortadan kaldırmak için uyuşturu kullanmaktadırlar. İnsanlıktan çıkmış canlı cenazeye dönmüş kendilerine yazık etmişleri emperyalist ülkelerin menfaatlerine hizmet eden maşalar haline getirilmişlerdir.

Elbette bu evlatların kaybında ülke yöneticilerinin çok hataları vardır. Bu hataların bedelini hem ülkemiz hem insanlarımız ödemiş ödemeye de devam ediyor. Cehalete salahiyet vermek felakettir. Bu ülke felaket üstüne felaketler yaşamıştır.

Nerede yanlış yapıyoruz ? Sorusunun doğru cevabı verilmelidir.Yapılan yanlışlar tekrar edilmemelidir.Cehalet ortadan kaldırılmalıdır.

Terörü besleyen siyasi, ekonomik ve sosyal-kültürel nedenler ortadan kaldırılmalı ve şartlar iyileştirilmelidir.

Terörle mücadeleyi günlük siyasi polemik meselesi olmaktan çıkaralım. 

Bu maşaları tutan elleri kırmadan, meselelerimizin halli mümkün değildir.

Millet olarak, müslüman olarak uyanık olmak mecburiyetindeyiz. El ele rahmet okumaz. Bizim bizden başka gerçek dosttumuz yoktur.

Irak, Suriye savaşında her şey aydınlanmış tezgah aşikar olmuştur. Bütün batılı emperyalist güçler işin içindedir. Bu iş yeni de değildir. Bu coğrafyayı birinci dünya savaşından bu yana yangın yerine çevirmişlerdir. Bölge insanı hala uyanmamış hala birbirini vurmaya devam ediyor. Azeri kardeşlerimizin dediği gibi “ayır, buyur”. Ayırıp buyurmaya devam ediyorlar.

Devlet idaresi deneme yanılma yeri değildir. Ülkemizi İlim ve akılla yönetmeliyiz.İşlerimizi ehline vermeliyiz.

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 12.02.2018 - 15:44 -1,847-
Bu sayfayı paylaşın :