+A A -A

Kerem Altun Gündeme Dair Açıklamalar'da Bulundu

-A A +A

Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Kerem Altun, gazetemiz muhabiri Eyyüp Sarılıoğlu’nun sorularını cevapladı.
Altun, “24 Haziran seçimlerine doğru bir değerlendirme yaparsak;
Biz ne diyoruz?
Kişisel ikbal ötesinde ülkemiz diyoruz... Vanımız diyoruz… Ercişimiz diyoruz… Teşkilatlarımızla birlikte Vanımızı seçimlere götürecek engin tecrübeye, enerjiye ve iradeye sahibiz… Hep birlikte yaşama sevincimizi ve umudumuzu diri tutuyoruz…
Bunun için de elimizi taşın altına koyuyoruz.
Soru(E.S.) : 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?
Cevap (K.Altun) : “Evet. Ülkemizde 24 Haziran 2018 tarihinde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile, TBMM üyelerinin seçileceği bir seçim yapacağız. Yeni Türkiye’de toplumsal hayatımızı her yönü ile etkileyecek bu seçimin, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ancak bu seçim süreci, toplum olarak bir takım kaygı ve endişelerin yer aldığı bir atmosferde işlediğine tanıklık ediyoruz.
Dünyada ve ülkemizde gelişen konjuktürel şartlar; siz de takdir edersiniz ki bu seçimleri daha da anlamlı kılmaktadır.”
Soru(E.S.) : 24 Haziran seçimlerini diğer seçimlerden farklı kılan nedir?
Cevap (K.Altun) : “Anlatayım.
Bu seçim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (buna Yürütme Organı da diyebiliriz) ile güçlü meclisi (yasama organını) belirleyeceğiz. Bu yapı Parlamenter sistemin yerine ikame edilmektedir.
Bu seçim, yaşadığımız coğrafyaya kan ve gözyaşı getiren, kinini nefretin, husumetin kaynağı uluslar arası projelerin hayata geçirilmesinde, vekalet savaşlarıyla gerçekleştirilmesine çalışıldığı bir dönemde yapılıyor olmasıdır. Beynelmilel güçlerin vekalet görevini terör örgütleri üstlenmiştir. Çünkü şunu biliyoruz. İslam alemine karşı yapılan ve Ortadoğu’nun parçalanmasını hedefleyen 20. yy en büyük savaşı Birinci Dünya savaşının 21. yy’da da tezahürleriyle, komplikasyonlarıyla ve sonuçlarıyla hala devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda ülkemiz “yumuşak Güçten” sonra savaşlarla kuşatılmak isteniyor
Bu seçimi farklı kılan bir özellikte, AK PARTİ iktidarlarına kadar, Cumhuriyetle yaşıt, siyasal, psikolojik, kimlik ve kültürel boyutuyla var olan, sancılı bir sorun olarak önümüze gelen Kürt sorununun doğal hak ve adalet eksenli nihai bir sonuca ulaşmasını sağlayacak fırsatın yakalanacak olmasıdır.
Bir başka husus da; Bölgenin ekonomik kalkınmasını tetikleyecek, sosyal restorasyonunu sağlayacak, yerel dinamikleri harekete getirecek; ancak aşılması gereken engelleri, sağ duyuyla, ortak akılla, birlikte aşmanın ortaya koyacağı kararlılık ve irade ile yapılacak olmasıdır.”
Soru(E.S.) : Yol haritanızla ilgili öngörünüz nedir?
Cevap (K.Altun) : “Bakınız, başarı, inanmak, sahip çıkmak ve ona yoğunlaşmak ile olur. Unutmamamız gerekir ki aynı geminin içindeyiz. Aynı istikamette aynı limana doğru yol alıyoruz. Birbirimizi dışlamadan, ayırt etmeden, ötekileştirmeden geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz.
Siyasi hayatın aktörleri olarak, toplumumuza hayat tarzı ile uyumlu inancıyla, değer yargılarıyla örtüşen önerilerimiz toparlanışımızın adresi olacaktır.
Unutmayalım ki, herkesin bir birini düşman bellediği, birbirlerine hain gözüyle baktığı, kutuplaştığı bir ülkede ne demokrasi olur, ne hukuk, ne nimet ve külfet paylaşımı ne de adalet.
Van’da yaşayan insanlar olarak, kanaatimizce en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, söylem ve üslubumuzun yaratacağı duygusal kopuşa meydan vermeden, diyalogla, ortak değer ve hedeflerimizin şekillendireceği geleceğimizle ilgili beklentilerimizin etrafında kenetlenebilmektir.
Sosyal hayatımızı felç eden “Bilgi Kirliliğinden” acilen kurtulmaktır.
AK PARTİ iktidarlarında milletimizin uyanışı ve toparlanışı; tarihi hasımlarımızı rahatsız etmiş görünüyor. Bunun içinde gönül coğrafyamızda ve ülkemizde uygulamaya çalışılan projelerle, bizi ortadoğuda ve dünyada yalnızlaştırma ve güçsüzleştirme gayretleri ustalıkla yürütülmektedir.
Ancak bütün bunlara rağmen, milletimizin engin basiret ve feraseti, Türkiye’yi dünyada kopararak, iç karışıklığa itmek, beyhude bir çabayla kriz ve gerilim çıkarmak isteyenleri mahcup ve mağlup edecektir. Türkiye tarihi misyonuna ait üstü örtülemeyen bir hakikatı görmezlikten gelemez.
Zor meşakkatli bin bir türlü dirence rağmen 16 yıldan beri iktidarın ortaya koyduğu demokrasi eksenli hak ve özgürlükler konusunda gelinen nokta görmemezlikten gelinemez. İnşallah yeni dönemde güven ve istikrar daha da güç kazanacaktır.
Ne yapacağız?
Bugüne kadar olduğu gibi halkımıza karşı dürüst davranacağız.
Aldatmayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.
Adam kayırmayacağız. Halkımızı birleştiren, kucaklaştıran, önüne fırsatlar koyacağız. Umutla bakan anlayışı egemen kılacağız. Siyaseti düşmanlık zemininde yapmayacağız.
Şuna inanıyoruz. Gönüller yaralı ise, kalpler birbirine karşı kaskatı kesilmişse orada gönül birlikteliği çıkmaz.
Biz ne yapıyoruz?
Kişisel ikbal ötesinde ülkemiz diyoruz. Vanımız diyoruz. Ercişimiz diyoruz. Teşkilatlarımızla birlikte Vanımızı seçimlere götürecek enerjiye ve iradeye sahibiz. Hep birlikte yaşama sevincimizi ve umudumuzu diri tutuyoruz.
Bunun için de elimizi taşın altına koyuyoruz.”
Sıcak ve samimi bir ortamda gündeme dair sorularımızı cevaplayan Ak Parti 23. Dönem Van Milletvekili hemşerimiz Kerem Altun’a bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.


İlgili Fotoğraflar

Kategori: 

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 13.06.2018 - 20:54 -158-
Bu sayfayı paylaşın :