+A A -A

Yeni Kitabım: Kapitalist Egonomi ve İnsan Medeniyeti

-A A +A

Ömrüm hep kendi medeniyetimizin günümüze dönük yüzünü ve mesajını aramakla geçti. İlginçtir, bu konuda beni doyuracak çaplı bir esere rastlamadım. Daha sonra kendi kendime “Madem öyle bu işi sen yapmalısın” dedim. Ben bir mühendistim ve önce 2010 yılında bir üniversitenin Sosyoloji bölümüne kayıt oldum ve 4 yıl sonra 2014 yılında mezun oldum. Bu ara çeşitli sitelerde konu hakkında ön makaleler yazdım. www.insanmedeniyeti.com adresiyle bir site de kurup burada yazıları yayınladım. Nihayet 8 yıl sonra eser kemale erdi ve Mayıs ayının ortalarında basıldı.

Kitabın önsözünün son satırları şöyledir:

“Böylece günümüzde egoizmin yeniden yapılandırılmış hali olan Kapitalist formuna karşı, insanı adaletle yaşatma temeline dayanan medeniyet anlayışımızın ekonomik, sosyolojik, psikolojik, felsefî ve dini temellerini günümüzün anlayışına göre yeniden güncelleştirmeye çalıştık. Günümüz çatışma alanlarına, insanlığın sorunlarının çözümüne ışık tutan ve çözümler sunan mesajlarını, geçmişe takılı kalmaktan kurtarıp, sağ-sol demeden günümüzdeki erdemli-insanî gelişmeleri reddetmeden, sadece belli inançtaki insanlara değil DİNLEYİN EY NASS hitabıyla ASRIN İDRAKİNE SUNMAYA ÇALIŞTIK.”

Kitabın ön kapağında da “Bu kitap hayata ve olaylara bakışınızı mutlaka değiştirecektir” diye bir ifade vardır. Tabi bunlar son derece iddialı ifadelerdir. Ben bu dediklerimin arkasındayım ve bir iddiam daha var. Bu kitabı okuyan kim olursa olsun “İslam’ı ve Kuran’ı şimdi daha iyi anladım” diyeceğine eminim. Bu da çok büyük bir iddia değil mi? Bu benim kendi kanaatimdi amma şu ana kadar ciddi okuyucular beni hep tasdik etti. Bunları eserimle övünmek için yazmıyorum. Sadece gerçeğin tespiti olup, bir sürü kitabın arasında ne okumalıyım da bana faydalı olsun diye düşünüp araştıranlara yardımcı olmak istedim.

Yukarıdaki önsözden yapılan alıntıda belirttiğim gibi sağ-sol düşünce farkı demeden, günümüzdeki medeniyet anlayışlarının erdemli-insanî yanlarını reddetmeden tüm insanları kapsayıcı bir eser ortaya koymaya çalıştık. İşin bu yanı da çok ilginç, dünya ve olaylara eskinin geleneksel mantığı ile bakmamaya ve herkese seslenmeye çalıştık. Böylece insanların anlayışına büyük kolaylık sağlayacak ve başarılı olmamızda eserin bu yönünün katkısı olacaktır.

Giriş ve sonuç bölümlerini bir yana koyarsak kitap, HANGİ MEDENİYET-HANGİ SİSTEM VE HANGİ İNSAN olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde Batı Medeniyet’i, ekonomik sistemi ve insan yapısı sorgulanarak, bu konulara Kuran referans alınarak çözümler sunulmuştur.

Bir inanç veya fikrin zamanın gerilerinde kalan anlayış ve uygulamalarda kalıp gelenekselleşmesiyle, onun yeni zamandaki sorunlara çözümler üretememesi sonucu, insanlar tarafından sorunlarına çözümler üreten yeni fikirlerin benimsenmesine yol açar. Bu bir din olduğunda ise kutsallığından dolayı insanlar tam terk edilmese de, bu dünya ile ilgisinin kesilmesine, gönüllerde bir umut olarak bu dünyadan daha çok öbür dünya için bir ritüel haline dönüşmesine yol açar. Bu ise toplumun eğitimli, zeki insanları tarafından terk edilmesine yol açar. Böyle bir inanç gönüllerde bir değişim yaratmaz, bu durumda da örnek dinamik temsiller azalır ve her geçen gün taraftarlarının eksilmesine yol açar. Bir fikir ve inanç değişen zaman şartlarına göre çağın anlayışına uygun bir şekilde güncelleştirilmesi gerekir.

İşte biz de eserimizin arka kapağında “İslam medeniyetinin güncelleştirilmesi” diye yeni bir iddia daha yazdık. Bu bir reform veya günümüze uydurma değil 1400 yıl önceki bir toplumun kıt anlayışına uygun olan ifadelerin Milli Şairimiz Akif’in dediği gibi “ASRIN İDRAKİNE” uygun sunulmasıdır. Günümüzde bilim son derecede ilerlemiş çeşitli yeni toplumsal disiplinler ortaya çıkmıştır. Kurandaki hangi ayet hangi toplumsal disiplini açıklar, hangi sorunlarımıza ne gibi mesajlar sunar bunları güncelleştiremezsek bu mesajlar unutularak yok olur gider. İşte bu ihtiyaçları göz önüne alarak çözümler sunmaya çalıştık. Rabbim nusrat versin. Kitabımızın haberleşme sitesi

https://www.facebook.com/insanmedeniyeti/

Yeni yorum ekle

Yayın Tarihi : 05.06.2018 - 16:07 -684-
Bu sayfayı paylaşın :